Julkaisu

TAPAHTUMAT TARVITSEVAT TUKEA JA OSAAMISTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLITSEMISEKSI

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa halutaan kehittää. Tuoreen selvityksen mukaan tapahtumajärjestäjät ovat kiinnostuneita ympäristöasioista mutta merkittävimpien ympäristövaikutusten ehkäisyyn liittyy käytännön haasteita. Jätehuolto ja yleinen siisteys nousevat keskeisiksi kysymyksiksi.

Tapahtumia on hyvin erilaisia ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvät haasteet vaihtelevat tapahtumatyypin ja koon mukaan. Kaikissa tapahtumissa on kuitenkin mahdollista huomioida ympäristöasiat hankinnoissa, energiavalinnoissa, tarjottavissa ja/tai myytävissä elintarvikkeissa, liikkumisessa, logistiikassa sekä jätehuollon järjestämisessä. Ympäristöystävällisten, laadukkaiden ja vastuullisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista, kun oikeat työkalut ovat käytössä.

Pääkaupunkiseudulla toimiville tapahtuma-alan ammattilaisille sekä viranomaisille suunnatussa tarvekartoituksessa kävi ilmi, miten tärkeää on kuulla ja toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa koko tapahtuman elinkaaren ajan. Lisäksi kartoitettiin tarpeita ja kehitysehdotuksia ympäristöasioiden hallinnan parantamiseksi sekä kokemuksia ympäristöasioiden hallintaan liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Tarvekartoituksessa selvisi, miten huomattavia eroja tapahtumien ympäristöasioiden hallinnassa tällä hetkellä on. Useissa tapahtumissa tehdään jo ympäristötekoja ja ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ollaan myös valmiita maksamaan enemmän. Kuitenkin osa tapahtumajärjestäjistä kokee ympäristöasiat ylimääräisenä rasitteena. Osaamisen ja tiedon puute ja vaikeaselkoiset ohjeistukset sekä taloudellisten resurssien riittämättömyys saattavatkin johtaa ympäristöasioiden laiminlyöntiin tapahtumissa. Ympäristöasioista huolehtimisen taso on myös selkeästi yhteydessä tapahtumajärjestäjän motivaatioon ympäristöasioita kohtaan.

Tapahtumien ympäristöasioiden hallinnan toimivuuden kehittämiseksi tarvitaan uusia yhtenäisiä toimintamalleja. Selkeät ympäristövaatimukset tapahtumille ja niiden toteuttamisen valvonta mahdollistaisivat yhtenäisen toimintamallin syntymisen tapahtumien ympäristöasioiden hallinnassa. Ympäristövaatimusten toteuttamista tukemaan tulee järjestää selkeä ohjeistus sekä toimiva viranomais- ja asiantuntijapalvelu. Neuvonta ja tiedottaminen ovat myös tärkeitä asenteiden muokkaamisessa ympäristömyönteisemmiksi, myös suuren yleisön kulutuskäyttäytymisen ohjaamiseksi ympäristöystävällisempään suuntaan. Tarvekartoitus on osa Greening Events -hanketta.

Lue julkaisu täältä.

 

Print Friendly, PDF & Email