Kontaktuppgifter

Följ upp projektet Greening Events:
Facebook
på Slideshare
på Vimeo

Besöksadress

Helsingfors stads miljöcentral
Viksbågen 2a
000790 Helsingfors

Postadress

Helsingfors stads miljöcentral/Greening Events
PB 500
00099 Helsingfors stad

Projektet samordnas av Helsingfors stads miljöcentral.

Projektet finansieras av

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF),
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM),
Programmet World Design Capital Helsinki 2012
Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda

Projektets samarbetspartner

Helsingfors stads evenemangsenhet
Helsingfors stads byggnadskontor
Esbo Turism Ab
Miljöcentralen i Esbo
Företagstjänsterna i Vanda
Miljöcentralen i Vanda
Aalto-universitetet
Finlands Idrott
Klimatinfot i huvudstadsregionen

Print Friendly, PDF & Email