Roskaamiseen huomio kesäkampanjalla

Heinäkuun ajan kaupunkilaisia muistutetaan roskista Vakava roskaaminen -kampanjalla. Kampanjan tavoite on ehkäistä roskaantumista pääkaupunkiseudun tapahtumissa, puistoissa, rannoilla ja muualla kaupunkiympäristössä. Kampanja on osa Greening Events -hanketta.

Kampanjan ajankohta on heinäkuu, koska se on selvitysten mukaan vuoden roskaantunein kuukausi. Kampanja näkyy julisteina ja digi screen -näytöillä pääkaupunkiseudun busseissa sekä Helsingin metroissa ja raitiovaunuissa.

Kaupungin siisteydestä vastaavat kaikki asukkaat ja kaupungissa toimivat tahot. Tänä kesänä Helsingissä on ennätyksellinen määrä tapahtumia. Tapahtumatuottajien vastuulla on järjestää kattava jätehuolto tapahtumaansa. Jos tapahtuman jälkisiivous jää kaupungille, voi järjestäjälle mätkähtää mittava lasku.

Erityisesti tapahtuma-alueiden ulkopuolella tapahtuva roskaantuminen on ongelma, koska sen aiheuttajia on vaikea tunnistaa ja kustannuksia on vaikea kohdistaa oikeille lähteille. Roskaajien tulisi tiedostaa, että ylimääräiset siivouskustannukset näkyvät lopulta tapahtumalipun hinnassa tai kunnallisverossa.

Jokainen tapahtumakävijä ja kaupungissa kulkeva voi omalla panoksellaan ehkäistä roskaantumista mm.

  • tuomalla tapahtumapaikalle vain sen minkä vie poiskin
  • suosimalla kestoastioita ja välttämällä kertakäyttöastioita sekä turhia pakkausmateriaaleja.
  • käyttämällä tapahtumapaikan, kadun tai puiston jäteastioita ja kierrättämällä mahdollisuuksien mukaan
  • keräämällä roskansa esimerkiksi muovipussiin ja toimittamalla ne jäteastiaan
  • kannustamalla kavereita toimimaan samoin
  • liittymällä Roska Päivässä -liikkeeseen.

Tapahtumanjärjestäjän on tärkeää

  • järjestää kattava jätehuolto (jäteastioita, pusseja, keräysvälineitä, tyhjennyksiä, opasteita)
  • opastaa tapahtumakävijöitä viestimällä tapahtuman jätehuoltokäytänteistä esimerkiksi verkkosivuilla, kylteillä, kuulutuksissa ja vapaaehtoisten avulla
  • kannustaa tapahtumakävijöitä kierrättämiseen ja siisteyteen.

Linkkejä:

Roska päivässä-liike Facebookissa: https://www.facebook.com/#!/groups/6646126686/?fref=ts

 

Print Friendly, PDF & Email