”Paljasta tapahtumakesän ekoteko” -valokuvakilpailu

Ikuista kamerallasi tapahtumavieraan, -tuottajan tai jonkun muun tapahtumassa tekemä ekoteko ja ilmoita se kilpailuun 4.6.-13.8.2012.

Viisi parasta kuvaa julkaistaan facebookissa sekä ’Äänestä tapahtumakesän ekoteko’ -kampanjassa metroissa ja ratikoissa 16. – 24.8.2012. Äänestys tapahtuu Greening Eventsin facebook-sivuilla. Äänestysaika on 14.8. – 31.8.2012. Eniten ’tykkäyksiä’ saanut kuva voittaa, ja voittaja saa 20 hengen bileet upeassa Villa Vuosannan merenrantasaunassa valitsemanaan ajankohtana. Palkinnon arvo on 713,40 euroa. Lisäksi Villa Vuosanta tarjoaa saunabuffetin.

Osallistu kilpailuun!

Järjestäjä

Greening Events -hanke, Helsingin ympäristökeskus www.greeningevents.fi.

Kilpailukuvan tulee esittää ympäristön huomioimiseen liittyvää asiaa jossakin tapahtumassa. Kuva saa olla myös aikaisemmin julkaistu, mutta sen on oltava osallistujan itsensä ottama. Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Voittajan ikä varmistetaan palkinnon luovutuksen yhteydessä. Kampanjaan eivät voi osallistua hankkeen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivätkä tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Kilpailuun osallistuminen ja palkinto

Kilpailuun voi osallistua lomakkeella, jonne ohjataan osoitteesta www.greeningevents.fi. Valokuvia voi ilmoittaa kilpailuun 4.6.–13.8.2012. Hankkeen valitsemat viisi parasta kuvaa julkaistaan facebookissa heti kilpailuajan päätyttyä sekä Helsingin joukkoliikennevälineiden digiscreeneillä 16.–24.8.2012. Äänestäjät valitsevat voittajan ’tykkäämällä’ parasta kuvaa facebookissa www.facebook.com/GreeningEvents. Eniten tykkäyksiä saanut kuva voittaa. Äänestysaika on 14.8.–31.8.2012.

Palkinto

Voittaja saa käyttöönsä Villa Vuosannan rantasaunatilat klo 17–24 varaamanaan ajankohtana (päivinä ke-la). Tilat on tarkoitettu max. 20 hengelle. Palkinnon arvo on 713,40 euroa.  Lisäksi Villa Vuosanta tarjoaa saunabuffetin. Lisätietoja: www.vuosanta.fi. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti ja sopii palkinnon lunastuksesta. Palkinto luovutetaan äänestysajan päätyttyä ja se pitää käyttää viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä, luovuttaa eteenpäin tai vaihtaa rahaksi.

Kuvien käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kuvat äänestyksen ja tulosten esittelyn yhteydessä hankkeen verkko- ja facebook-sivuilla sekä Helsingin joukkoliikenteen digiscreeneillä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Äänestyksen ratkettua viiden parhaan sekä voittajan nimet julkaistaan kuvineen hankkeen verkkosivuilla sekä facebookissa. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Greening Events voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia myöhemmin kuvaajan luvalla. Kilpailun järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.
Kaikki palkintojen vastaanottajat sekä kilpailuun osallistuvat henkilöt vapauttavat järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Kilpailuun osallistujan on varmistuttava kuvissa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojaamisesta ja vapautettava kilpailun järjestäjän siitä.

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.

Kilpailuun sopimattomat kuvat

Greening Events -hanke valitsee äänestykseen osallistuvat viisi kuvaa. Kilpailun järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomat, loukkaavat tai muuten ohjeiden vastaiset valokuvat. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida.

Yhteystietojen käyttö

Osallistujien yhteystietoja voidaan käyttää Greening Events -hankkeen tiedottamiseen ja markkinointiin. Hanke ei luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Ilmoittautumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Print Friendly, PDF & Email