Greening Events

Mikä?

Greening Events on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteishanke (27.2.2012–30.6.2014). Hankkeen tavoitteena on kehittää konkreettisia tapoja pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan. Hankkeessa luodaan käytäntöjä tukeva toimintamalli kaupunkien ja tapahtumien väliselle vapaaehtoiselle ympäristötyölle sekä tarjotaan räätälöityä ympäristökoulutusta ja -neuvontaa. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Kenelle?

Greening Events -hankkeesta on hyötyä monille tahoille. Hankkeen aikana pilotoidaan Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää noin 20:ssa pääkaupunkiseudun tapahtumassa. Mukana olevia pilottitapahtumia on jo Tall Ship Races 2013, Flow Festival, Lasipalatsi Mediakeskuksen aukio, Reaktori, April Jazz, Maailma Kylässä, Teurastamon tapahtuma-alue sekä Live Nationin tuottamat Madonnan ja Bruce Springsteenin konsertit. Räätälöityä konsultointia järjestetään myös muille tapahtumille sekä tapahtuma-alan toimijoille. Hankkeen verkkosivuilla on työkaluja ja neuvoja ympäristöystävälliseen tapahtumantuotantoon. Hankkeen koulutukset ovat avoimia kaikille.

Takana?

Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY). Muita rahoittajia ovat World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelma sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

Miksi?

Tapahtumilla on yhä mittavampia ympäristövaikutuksia, mutta toisaalta tapahtumat ovat myös mahdollisuus osallistaa suurta yleisöä vastuullisempaan käyttäytymiseen. Kaupunkien tulee sekä asettaa selkeitä ympäristökriteerejä tapahtumille että auttaa tapahtumien järjestäjiä niiden toteuttamisessa. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan uudenlaista ajattelua siitä, miten ympäristöasiat liitetään osaksi jo olemassa olevia käytäntöjä. Tapahtuman järjestäjät tarvitsevat työkaluja ja ohjeita, joita voidaan käyttää luontevasti osana lupahakuprosessia.

Print Friendly, PDF & Email